BLOG

Algemene voorwaarden: hoe zorgt u dat ze gelden?

Geschreven op

Algemene voorwaarden zijn bij uitstek geschikt om allerlei randvoorwaarden te regelen waaronder u uw diensten wilt verrichten en/of goederen leveren. Dat is niet alleen praktisch, maar kan u daarnaast processueel en financieel voordeel opleveren. Lees meer »

Onterecht ontslag: hogere vergoedingen mogelijk na uitspraak Hoge Raad

Geschreven op

“Your’re fired!” In diverse andere landen hebben werknemers het daar maar mee te doen… Helaas voor werkgevers kan in Nederland echter niet zo gemakkelijk afscheid worden genomen van een werknemer. Hier gelden strikte regels. Slechts Lees meer »

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden: waar moet u op letten?

Geschreven op

Uw werkgever wil van u af. Het zou financieel slecht gaan, onvoldoende werk zijn en/of u zou niet (meer) functioneren. Er wordt gedreigd met ontslag, maar tegelijkertijd een aanbod gedaan om met wederzijds goedvinden tot beëindiging van uw arbeidsovereenkomst te komen. Lees meer »

Ontslag wegens disfunctioneren? Opbouw ontslagdossier essentieel.

Geschreven op

Wilt u een werknemer ontslaan wegens disfunctioneren? Dan is de opbouw van een deugdelijk ontslagdossier essentieel. Maar hoe doet u dat? En waar moet u op letten? Hieronder zet ik uiteen welke stappen u moet ondernemen en waaraan een goed opgebouwd (ontslag)dossier moet... Lees meer »

Wanneer mag een werknemer ontslagen worden, en hoe? Een overzicht.

Geschreven op

Regelmatig word ik ingeschakeld om te adviseren en / of procederen in geschillen tussen werkgevers en werknemers. Vaak komt daarbij de vraag aan de orde of de arbeidsovereenkomst van de werknemer tussentijds beëindigd kan worden. Wanneer mag dat? Lees meer »

Terug naar boven