Bouw, contract
en vergunning

Wie gaat bouwen, of wie geconfronteerd wordt met iemand die iets wil gaan bouwen, komt met tal van juridische vraagstukken in aanraking. Welke vergunning heb ik nodig? Is die vergunning onherroepelijk of kan ik of iemand anders er nog iets tegen ondernemen? Hoe voorkom ik dat er gebouwd wordt – of wat doe ik om te zorgen dat de schop de grond in kan? Wat spreek ik af met de architect? Of met de aannemer? Hoe leggen we het contractueel vast? Hoe zit het als er fouten worden gemaakt?

In dit kader mag natuurlijk niet onvermeld blijven dat sinds 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht is. Die is van toepassing op elke activiteit die van invloed is op de fysieke leefomgeving. Dus we praten niet meer over bijvoorbeeld “bouwvergunning" of “sloopvergunning” maar over een “omgevingsvergunning”. En de gedachte is dan dat er voor al die activiteiten maar één vergunning is vereist, aan te vragen bij maar één loket. Dat de praktijk weerbarstiger zal zijn, laat zich raden. 

Contact

Loomans Advocaten begeleidt u graag in dit traject.

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.
Bel met uw vragen naar 0229-547450 of mail naar w.loomans@loomansadvocaten.nl.

Terug naar boven