Arbeid

Arbeidsrecht advocaat: specialist in arbeidszaken

Het arbeidsrecht is gecompliceerd. Het is voortdurend in ontwikkeling en er zijn talloze wetten en regelingen van toepassing. Vandaar dat bijstand door een deskundig advocaat doorgaans aanbeveling verdient.

Ons team bestaat uit specialisten die ruime ervaring hebben op het gebied van het arbeidsrecht. Ze zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en verlenen bijstand in tal van arbeidsrechtelijke kwesties. Of het nu gaat om vertegenwoordiging in gerechtelijke procedures, het voeren van onderhandelingen of louter om het bieden van ondersteuning en advies, u kunt met een gerust hart bij ons terecht. Vele bedrijven, overheden en particulieren gingen u reeds voor. Uw zaak is bij ons in goede handen!

Onder meer op de volgende gebieden zijn geschillen tussen werkgevers en werknemers aan de orde van de dag:

 • (onrechtmatige) beëindiging arbeidsovereenkomst
 • ontslagvergoeding
 • achterstallig loon
 • eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden; herplaatsing, demotie, werktijden
 • concurrentie- en/of relatiebeding
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • pesterijen en ongewenste intimiteiten
 • opname en verval vakantiedagen
 • enzovoorts

Daarnaast zijn er allerlei andere gevallen waarin inschakeling van een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat u (achteraf) een hoop ellende kan besparen. In dat kader kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

 • het opstellen en / of beoordelen van arbeidscontracten
 • het opstellen en / of beoordelen van vaststellingsovereenkomst

Ook dienaangaande is ons kantoor u vanzelfsprekend graag van dienst.

Contact

Voor meer informatie over arbeidskwesties kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.
Bel met uw vragen naar 0229-547450 of mail naar k.vriend@loomansadvocaten.nl.

Terug naar boven