Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Advocaten zijn dienstverleners. Maar daardoor staan zij ook midden in de maatschappij. Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen verstaan wij onder meer dat de kantoororganisatie duurzaam en milieuvriendelijk is ingericht. Maar ook dat er al teveel onnodige stress in de wereld is en dat er dus een gezonde combinatie tussen werk en ontspanning moet zijn. We werken om te leven, we leven niet om te werken. 

Te gelijker tijd zijn we geen "van 9 tot 17 uur-figuren": als de nood aan de man is en uw belang het vraagt , zijn we er onmiddellijk en gaan we door. Maar we vragen ook "waar is de brand?" als de zaak niet zo spoedeisend is als ze wordt opgediend. Verder vinden we het in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk dat we onze kennis niet alleen commercieel uitnutten, maar ook dat we onbezoldigd een bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties en het maatschappelijk debat.