Vastgoed

"Vastgoed" is een ruim begrip. Dus is ook "vastgoedrecht" een verzamelbegrip voor een scala van juridische vraagstukken. Het gaat om alles dat met grond, bouwen en gebouwen te maken heeft. 

Het kan dus gaan over koop of verkoop. Van een woning, een winkel, een bedrijfsruimte, en stuk grond. Of om huur en verhuur. Om alles dat met bouwen te maken heeft, zowel voor wat betreft de vergunningen die u van de overheid nodig heeft of de contracten die u sluit met architecten, aannemers e.d.. 

Projectontwikkeling en alles dat daarmee samenhangt, kent ook een scala van juridische complicaties. Ook het burenrecht is in dit kader een werkgebied. 

Op al deze terreinen kan Loomans Advocaten u van dienst zijn.