Overig

Naast de in de andere rubrieken genoemde rechtsgebieden, treden wij in voorkomende gevallen ook op op tal van andere terreinen. Denk maar aan burenrecht of eigendomsrecht. Maar wij adviseren ook regelmatig bij herstructuring of overname van een onderneming. Of in conflicten tussen aandeelhouders of vennoten. 

We doen veel, maar niet alles. Geen echtscheidingen bij voorbeeld. Gewoon omdat dat ons vak niet is. Per saldo kunt u met elke vraag bij Loomans Advocaten terecht. Maar als we de kennis niet in huis hebben of het past niet in onze policy, dan zeggen wij u dat meteen. En verwijzen wij u zo nodig door naar een collega die dat rechtsgebied wel bedient.