Overheid, Bestuur en Schade

De advocaten van Loomans Advocaten adviseren u graag indien u in de clinch ligt met de overheid, met name als het gaat om vergunningen. Of omdat u juist bezwaar wilt maken tegen de verlening van een vergunning of ontheffing. Maar het kan ook gaan om een bestemmingsplan. Of omdat u meent dat u schade lijdt door toedoen van de overheid. Dat kan met een bestemmingsplan te maken hebben, maar ook bij voorbeeld met een wegomlegging of een wegafsluiting. Of met werkzaamheden die de overheid uitvoert en waardoor uw bedrijf onbereikbaar wordt.

Te gelijker tijd maken we wat restricties: Loomans Advocaten treedt ook op voor sommige gemeentelijke overheden. In die gevallen kunnen wij niet twee heren dienen. En wij hebben in ieder geval geen verstand van fiscale zaken, vreemdelingenrecht of sociaal verzekeringsrecht. Dus die zaken doen we niet.