Marita Ophof-Copier

Marita Ophof-Copier (1984) verzorgt bij Loomans Advocaten de secretariële en juridische ondersteuning. Hiernaast studeert zij Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en is zij als buitengriffier verbonden aan gerechtshof Amsterdam. Marita heeft eerder soortgelijke functies vervuld in de advocatuur en werkt sinds januari 2015 bij Loomans Advocaten.

E-Mail: m.ophof@loomansadvocaten.nl

Terug naar boven