Mr. E. (Ernst) Walburg

Ernst Walburg (1952) heeft zijn rechtenstudie voltooid in Groningen en is afgestudeerd in privaatrecht en sociaal economisch recht. Door zijn jarenlange ervaring bij het UWV (voorheen het GAK) is hij gespecialiseerd in arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht en P&O advisering voor MKB en (middel)grote bedrijven. Hij is verder gespecialiseerd in advisering van bedrijven met betrekking tot schadebeperking in het kader van terugdringing ziekteverzuim en de Wet verbetering Poortwachter. Sinds 2000 is hij zelfstandig gevestigd in Hoorn als jurist arbeidsrecht en vanaf 2008 ook verbonden aan Loomans Advocaten.

E-Mail: e.walburg@loomansadvocaten.nl